Symulator wagi Elzab Prima

Zadaniem symulatora jest udawanie wagi sklepowej Elzab Prima. Aplikacja służy automatyzacji testów oprogramowania komunikującego się z fizyczną wagą.
Aplikacja jest wydawana na licencji Freeware - do użytku prywatnego oraz komercyjnego.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędy, szkody i problemy wynikłe z używania symulatora.

Informacje o wadze:

Strona sprzedawcy: https://www.elzab.com.pl/pl/wagi/niekalkulacyjne/prima2

Ulotka z opisem protokołu: https://www.elzab.com.pl/download/io/wg2io00011.pdf

Oprogramowanie można wykorzystywać komercyjnie bez żadnych ograniczeń.

Jak w każdym oprogramowaniu, także w tym mogą występować błędy.
Bardzo proszę o zgłaszanie wszystkich problemów korzystając z formularza.

Sposób uruchomienia i konfiguracja:

Aplikacja posiada interfejs w postaci strony www. Domyślnym adresem w celu zmiany konfiguracji jest: localhost:8090 lub 127.0.0.1:8090

Istnieje możliwość zmiany portu w pliku application.yml lub application.properties

Aplikacja posiada dwie podstrony:

  • Strona inicjacyjna - służąca do ustawienia parametrów transmisji.
  • Strona konfiguracji symulatora - zmiana którejś z wartości powoduje zmianę odsyłanych wartości przez symulator.

Inicjowanie transmisji:

W celu poprawnej konfiguracji symulatora należy skonfigurować parametry transmisji oraz wybrać odpowiedni port COM.

Parametry transmisji.

Sterowanie symulatorem:

Zgodnie z protokołem, na jednym porcie COM można podłączyć do 4 wag. Wagi muszą mieć przypisane adresy od W0 do W3
Kolejne panele konfiguracyjne są pogrupowane zgodnie z adresami wag.
  • Wyświetlacz - wyświetla tekst, który został wysłany do wagi.
  • Waga online - symulacja problemów połączeniowych z wagą. Np. poprzez wypięcie kabla połączeniowego.
  • Wartość wersji - wartość odsyła podczas zapytania o wersję. Dopuszczalne wartości to 0.00 do 9.99.
  • Waga - wartość jaką ma odesłać symulator jako wskazanie wagi.
  • Stabilny pomiar - waga posiada algorytm oraz konfigurację, która decyduje po jakim czasie uznać wskazanie za stabilne, nie zaznaczenie tej opcji spowoduje uznanie pomiaru za niestabilny.
  • Podstawowy format odpowiedzi - domyślny rodzaj odpowiedzi, odsyłany na zapytanie o wartość dla pomiaru automatycznego.
Aktualne dane transmisji.

Plik konfiguracyjny:

  • server.port Numer portu na którym nasłuchuje serwer www udostępniający interfejs www. Wartość domyślna: 8090.
  • timeout Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź w przypadku problemów połączeniowych. Wartość domyślna: 2000 ms - 2 sekundy.